top of page

Technimar er sakkyndig bedrift og utfører  sertifisering og årlige kontroller av løfteinnretninger og - utstyr på land på vegne av arbeidstilsynet. Vi har godkjente kontrollører innen de fleste krangrupper og trucker:

compliancegapanalysis_0.jpg
390x547-430LRT-Silo.png

Sakkyndig kontroll av kraner og løfteutstyr

Vi utfører sakkyndig kontroll med størst mulig faglig integritet, teknisk dyktighet og uavhengighet, samtidig som vi ikke lar oss utsette for noen form for påtrykk eller tilskyndelser som kan påvirke vurderingen eller resultatene av kontrollen. Vi er ikke utstyrsleverandør eller serviceverksted som skal selge nytt utstyr eller reparasjoner. Hensikten med den sakkyndige kontrollen er å gjøre kunden oppmerksom på kritiske feil og mangler på det aktuelle arbeidsutstyr.

 • G4:   Bro- og traverskraner

 • G7:   Vinsjer/Spill/Taljer

 • G8:   Lastebilkraner

 • G10:  Håndrevne kraner og taljer

 • G20:  Fastmontert hydraulisk kran.

 • Rx:    Løfteredskap

 • Tx: Truck

 • Yx:   personløftere

 

Uavhengighetstype: A

Kompetansekategori: S1

Truck og lift:

Technimar AS utfører sertifisering og kontroll på alle typer løfte og stablevogner av gods.

 • T2 - Skyvemasttruck / Støttebenstruck t.o.m. 10 tonn.

 • T3 - Svinggaffeltruck og høytløftende plukktruck / sidestablende og førerløftende plukkttruck t.o.m. 10 tonn

 • T4 - Motvektstruck / Teleskoptruck

 • T5 - Sidelaster

 • T6 - Sidelaster med løftekapasitet o. 10 tonn

 • T7 - Portaltruck med løftekapasitet o. 10 tonn

 • T8 - Stortruck med løftekapasitet o. 10 tonn

 • Yx - Personløftere

Flåte1.jpg
Løfteredskaper:

 

Løfteutstyr er kanskje de mest oversette innretningene vi har i bransjen. Men alt utstyr beregnet for løfting skal kontrolleres og sertifiseres etter gjeldende forskrifter. Mye av det utstyret som i dag brukes rundt om kring på norske arbeidsplasser er ikke beregnet for løft og noe er direkte ulovelig.

Det skal ofte et trenet øye til for å se defekter på utstyret som kan få katastrofale følger under ett løft.

 

Vi utfører kontroll og sertifisering av alle typer løfteredskaper til vanns og til lands.

 

Om ønskelig er vi også behjelpelig med å lage lagersystemer for ditt løfteutstyr slik at du tilenhver tid har full kontroll på utstyret ditt. Dette gir økt sikkerhet, bedre økonomi og økt HMS-fokus innad i bedriften. Det er detaljene som teller i det lange løp!

 

 

Kai- og flåtekraner i havbruksnæringen:

 

Kran- og løfteutstyr montert på kai eller oppdrettsflåter er underlagt arbeidstilsynets forskrifter. Vi kontrollerer og sertifiserer alle typer av slikt utstyr. inkludert skipskraner på alle typer fartøyer.

 

bottom of page