STABILITETSBEREGNINGER

Lov om skipssikkerhet (Skipssikkerhetsloven) §9 sier at alle skip i næring under 24 meter største lengde skal ha stabilitetsberegninger ombord.

 

Kranberegning skip
Krengeprøve, stabilitets- og kranberegninger

 

Alle yrkesfartøy over 6m største lengde (Loa) har krav til stabilitetsberegninger. Dette gjelder også fartøyer som ikke direkte faller inn under tilsynsordningene (Godkjent kontrollforetak). Årsaken til dette er at arbeidstilsynet setter  nordisk båtstandard og/eller sjøfartsdirektoratets regler som grunnlag (hjemmel bla i Lov om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven).

Vi utførerer stabilitetsberegninger og krengeprøve på alle type skip, flyttbare innretinger, forflåter osv.

Følgende må være tilgjengelig før stabilitetsberegninger kan utføres:

 • Innlegging av skrog og andre oppdriftsgivende volumer. 

Før det avholdes krengeprøve må vi få tilgang til linjetegninger, som er en helt nøyaktig beskrivelse av skrogets fasong. Linjetegningen er nødvendig når vi skal lage en modell av fartøyet på vår datamaskin. Denne modellen brukes som grunnlag for alle senere beregninger. Dersom linjetegning ikke finnes må fartøyets skrog måles nøyaktig slik at skrogets fasong kan beskrives. Til videre hjelp må vi også vite hvor fartøyets tanker er plassert, og hvor store disse er. Et generalarrangement er også til stor hjelp ved innlegging av styrehus og andre volumer som kan legges til eller trekkes fra.

Jo mer informasjon vi har om fartøyet i denne fasen, jo mer nøyaktig blir de endelige beregningene.

 • Krengeprøve. Fartøyet blir fysisk testet på sjøen:

Før krengeprøven må skipper klargjøre fartøyet til prøven. Det vil si:

 • Tømme alle tanker, evt. etterfylle tanker slik at de er helt fulle.

 • Sikre at alle forbindelser mellom tanker er lukket og helt tett.

 • Rette opp fartøyet slik at det ikke har slagside.

 • Lense alle rom i fartøyet.

 • Tømme lasterom for evt. overflødig is, utstyr og andre gjenstander

 • Fjerne snø og is fra dekk, styrehus og andre flater.

 • Tømme fartøyet for fiskeredskaper, eventuelt finne nøyaktig vekt på de redskapene som er om bord under prøven.

 • Bringe om bord det utstyr som tilhører fartøyet, og plassere det der det skal være.

 • Rydde og fremskaffe oversikt over øvrige vekter som er om bord.

 • Være behjelpelig med å bringe krengevekter om bord etter avtale med kontrolløren.

 • Fremskaffe mindre jolle for avlesning av dypgangsmerker og måling av fribord.

 • Legge fartøyet ved en rolig kai slik at det er mulig å ligge fortøyd med baug eller hekk rett mot vinden og med tilstrekkelig vanndybde.

Tiltakene nevnt ovenfor sikrer at krengeprøven kan gjennomføres raskt, og at resultatet blir så korrekt som mulig.

Dermed blir data fra krengeprøven matet inn i systemet, og lettskipsdata og fartøyets tyngdepunktplassering beregnet. Disse brukes videre til å kontrollere at fartøyet innfrir de krav som myndighetene stiller, samt at lastekondisjonsbergninger og evt. kranberegninger foretas.

Stabilitetsberegningene blir så oversendt vår avdelig "Godkjent kontrollforetak", eller annen tilsynsforetak (DNV-GL etc) for godkjenning.

De endelige beregningene blir så overlevert til kunde i innbundet papirutgave som skal oppbevares ombord, samt i en elektronisk utgave.

Pr. dags dato har vi utført over 600 stabilitetsberegninger og igjennom våre samarbeidspartnere har vi tilgang til langt flere. Sansynligheten for at vi har linjetegninger til nettopp ditt fartøy er derfor stor! Så ta kontakt med oss før du engasjerer andre!

Telefon

 

Technimar:

Telefon: (+47) 73 85 17 00

Mobil: 958 34 380 / 472 79 091

NautiCAD:

Kristiansund

Telefon: 95744377

Adresser

Post og Besøksadresse:

 

TECHNIMAR AS

Skippergata 7

7042 Trondheim, Norway

post@Technimar.no

NautiCAD as 
John Kleivset 
Demningen 22 
6518 Kristiansund 

Følg Oss

Følg Technimar på sosiale medier

 • Facebook Social Icon

Godkjent av Sjøfartsdirektroratet som Godkjent Kontrollorgan og av Norsk Sertifisering AS som sakkyndig bedrift.

Medlem av KranTeknisk Forening

Cookies/info.kapsler

 

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å øke brukervennligheten i samsvar med Lov om elektronisk kommunikasjon. Ved at du fortsetter å bruke Technimar.no, forutsetter vi at du samtykker til dette.

 • Linkedin Sosiale Ikon

© 2014-2020 Webdesign by Technimar.no