top of page
frøy_fighter_foto_sletta_verfts_IMG_3956

Kran og løft på skip

Technimar AS har sakkyndige personer med Type A og Type B - godkjenning av Sjøfartsdirektoratet. 

  • Førstegangssertifisering med styrkeberegninger

  • 5-årlig kontroll

  • Årlige kontroller

  • Resertifisering

  • Alle typer skipskraner

  • Vinsjer og capstans (nokke).

  • Slepe og ankerhåndteringsutstyr.

Sertifisering, Resertifisering og

periodisk kontroll av kran og utstyr

Sjøfartsdirektoratet og Arbeidstilsynet skiller helt klart mellom skipskraner og landbasert utstyr. Og det er klare regler for hvem som skal utføre kontroll av skipskraner.

Sikker kranbruk ombord på havbruks- fiske og fangstfartøyer dreier seg om så mye mer enn bare kran! Technimars A- og B-mann utfører sakkyndig kontroll med størst mulig faglig integritet, teknisk dyktighet og uavhengighet, og tar hensyn til både fartøyets stryke og stabilitet vedrørende kranbruk. Kontroll- og sertifisering av denne type skipskraner krever god innsikt i fartøyets integritet. Ikke la skipssikkerhet bli en tilfeldighet

Skipskraner

 

Skipskraner blir ofte brukt på en helt annen måte enn fast fundamenterte kraner på land. De oppereres i de tøffeste miljøene, salt og vann tærer på de mest utrolige steder. Fundamentet (fartøyet) ligger aldri i ro og lasten trekkes og dras i alle retninger. En skipskran har ned mot 50% av levetiden av en tilsvarende landbasert kran!

 

Vi har lang og bred erfaring fra kontroll og bruk av skipskraner, og vet hvilke påkjenninger disse får igjennom et tøft liv. Selv om en sakkyndig kontrollør kan utføre periodisk kontroll av kraner ombord på fartøy under LOA15m, kan de IKKE ny- eller resertifisere kran etter montering, ombygging eller reparasjon. Technimar har de nødvendig godkjenninger (Type A og B) for kontroll og sertifisering av kran og løfteinnretninger på skip. Husk at det er eiers ansvar å påse at kontrolløren har de rette godkjenninger!

 

 

 
Capstans, vinsjer, ankerhåndteringssystemer og slepe- og spesialutstyr:

Capstans (nokkevinsj), varpevinsjer og andre dekksvinsjer er katogorisert av både Arbeidstilsynet og Sjøfartsdirektoratet som "farlig utstyr" og skal sertifiseres og kontrolleres på lik linje med annet løfteutstyr.

 

Bildet viser en hydraulisk koblingsskive-holder for service på mære-fortøyninger. Denne innretningen eies av Frøy Akvaservice AS som har utviklet konseptet. Den er produsert av Kvernhusvik skipsverft AS, tegnet og sertifisert av Technimar AS.

Dette er et godt eksempel på at eier har lagt stor vekt på sikkerhet, da alle komponenter og risikomomenter er plassert på utsiden av skansekledning.

 

 

Slepe og ankerhåndteringssystemer:

 

Slepeutstyr, -krok og -winsjer og ankerhåndteringsutstyr er gjenstand for årlig kontroll

 

 

Løfteredskaper:

 

Løfteredskaper er kanskje de mest oversette innretningene vi har i bransjen. Men alt utstyr beregnet for løfting skal kontrolleres og sertifiseres etter gjeldende forskrifter. Mye av det utstyret som i dag brukes rundt om kring på norske arbeidsplasser er ikke beregnet for løft og noe er direkte ulovelig.

Det skal ofte et trenet øye til for å se defekter på utstyret som kan få katastrofale følger under ett løft.

 

Vi utfører kontroll og sertifisering av alle typer løfteredskaper til vanns og til lands.

 

Om ønskelig er vi også behjelpelig med å lage lagersystemer for ditt løfteutstyr slik at du tilenhver tid har full kontroll på utstyret ditt. Dette gir økt sikkerhet, bedre økonomi og økt HMS-fokus innad i bedriften. Det er detaljene som teller i det lange løp!

 

 

bottom of page