top of page

Hvem er vi?

Technimar AS ble etablert i 1987 som et frittstående skipskonsulentfirma. Bedriften har høy og bred kompetanse innenfor konstruksjon, stabilitet og tekniske systemer for båter.

 

Vi er godkjent av Sjøfartsdirektoratet som Godkjent Kontrollforetak for kontroll og sertifisering av lastefartøy, fiske- og fangstfartøyer, og har hatt denne godkjenningen siden 2001.

Technimar er også godkjent av Sjøfartsdirektoratet med sakkyndig person Type A og Type B. Vi har dermed kvalifisert personale til å utføre kontroll, nysertifsering og resertifisering av kran og løfteutstyr på skip.

Technimar er også sertifisert som Sakkyndig virksomhet for kontroll av av kran og løft på land med uavhengighetstype A og Kompetansekategori S1.

Bedriften er registrert som godkjent elektroinstallatør, og utfører konsulent- og kontrolltjenester innenfor maritime elektriske anlegg. Vi innehar DSB godkjenning for kontroll av elektriske anlegg på fartøy under 15.0m

 

Bedriftens kvalitetssystem er sertifisert ihht ISO 9001:2015.

Iso-sertifikatuAkred.png
sertifikatuAkred.png

Vår filosofi

 

Technimar skal tilby en bredde av maritime konsulenttjenester. Vi har høy kompetanse innenfor skipskonstruksjon, stabilitet, og skipstekniske systemer for store og små båter. 

Virksomheten skal drive etter de krav som er beskrevet i lover og regler, slik det er beskrevet i vårt kvalitetssystem, og etter de krav våre kunder stiller til oss. Bedriften skal kontinuerlig vurdere risiko, kvalitet og kundetilfredshet.

Technimar har nødvendige godkjenninger for kontroll og sertifisering av fartøy, løfteutstyr og elektriske anlegg. Vi skal utføre kontroller med faglig dyktighet, integritet og uavhengighet. Vi skal ikke la oss utsette for påtrykk som kan påvirke vurderingen eller resultat av kontroller.

Vi er uavhengige kontrollører, ingen utstyrsleverandør. Vi forholder  oss kun til utstyrets tilstand. Nettopp for å gi deg og dine medarbeidere en trygg arbeidsplass! 

Vår bredde gir oss en unik fordel i markedet. Våre kunder ser klart denne fordelen, i det de får redusert antall leverandører og ikke minst kostnader!

Hvor er vi?

 

Technimar AS har kontorer like ved Trondheim havn - Midt i smørøyet for regionen og med umiddelbar nærhet til Trondheimsfjorden og flere kaianlegg. Vi utfører tjenester på hele kysten, på land og til sjøs.

Kontaktinfo

 

7225413.jpg
Benjamin Vist Hagen
Daglig leder
S
kipsingeniør-Fartøykontrollør
Jon Arve bilde.jpg
Jon Arve Sporstøl

Faglig leder kran og løft 

Fartøykontrollør

Sakkyndig person Type-A 

Benjamin@Technimar.no

T: 73 85 17 00 | M: 416 32 633

 

JonArve@Technimar.no

T: 73 85 17 00 | M: 472 79 091

 

download.jpg
Kjersti Hestad Strand

Skipsingeniør - Fartøykontrollør 

Andreas H Alvestad
ingeniør-Fartøykontrollør

Kjersti@Technimar.no

T: 73 85 17 00 I M: 952 33 805

 

Andreas@Technimar.no

T: 73 85 17 00 | M: 954 99 087

 

0.jpg
Øyvind Sporstøl

Elektroinstallatør

Fartøykontrollør

Oyvind@Technimar.no

T: 73 85 17 00 | M: 916 28 574

 

bottom of page