top of page

De godkjente radioinspeksjonsforetakene:

Telenor Kystradio

web: www.kystradio.no

tlf: 95904560

e-post: radioinspeksjonen@telenor.com

Oddstøl Elektronikk

web: www.oddstol.no

tlf: 71566930

e-post: firmapost@oddstol.no

Imtech Marine Norway AS

web: www.radioholland.no

tlf: 23338000

e-post:Info.Norway@rhmarinegroup.com

Egeland AS

web: www.egeland.com

tlf: 48080810

e-post: mail@egeland.com

Vard Electro AS

web: www.vard.com

tlf: 40002959

e-post: navcom.electro@vard.com

IKM Instrutek AS

web: www.ikm.no/ikm-instrutek

tlf: 33165700

e-post: ikminstrutek@ikm.no

Vico AS

web: www.vico.no

tlf: 52846600

e-post: vico@vico.no

Brommeland Elektronikk

web: www.brommeland.no

tlf: 99331500

e-post: radioinspeksjon@brommeland.no

Se også oppdatert liste fra sjøfart:

https://www.sdir.no/sjofart/fartoy/tilsyn/radioinspeksjonsforetak/

oppdatert 02.03.2018:JAS

Radiokommunikasjonsutstyr: Lastebåter under 15 meter.

 

 

Etter god og informativ oppfølging av Radioinspeksjonen kan vi oppsummere hvilket utstyr og hvilke forskrifter som gjelder for lastefartøy under Loa 15 meter. Med referanser til riktige forskrifter til riktige fartøyer, og hvilke fartsområder og dekningsområder som gjelder, samt gode forklaringer på det vi kaller for "godt norsk", har vi oppdatert denne siden ang. radiokommunikasjon forskriftene. Vi har også fått verifisert mengden av utstyr ombord i fartøyene i henhold til fartsområde 1&2 og 3&4 "Liten Kystfart".

Vi har fått opplyst at ALLE lastefartøy i fartsområde 1-4 (A1) SKAL ha minst 2 VHF-håndsett ombord, uansett antall redningsfartøyer.

 

Vi gjør oppmerksom på at dette gjelder lastefartøy under 15m og under 100 Bruttotonn, og som skal ha radiosikkerhetssertifikat, påkrevd etter "Forskrift om bygging og tilsyn av mindre lasteskip".

 

Vi gjør også oppmerksom på at det er et radioinspeksjonsorgan som godkjenner installasjonene, og for ytterlige spørsmål bes det ta kontakt med

Telenor - maritim radio (www.maritimradio.no).

 

Dekningsområde og operatør-sertifikat:

I alle fartsområder (1-4) som er aktuelle for oppdrettsnæringen er det Radiodekningsområde A1 som gjelder.

Dette vil si at minimumskravet til radiooperatørsertifikat er ROC (begrenset VHF/SRC sertifikat med DSC).  (FOR 2011-12-22 nr 1523 §46)

 

(For personer som innehar GOC (General Operator Certificate) er godkjent for radiodekningsområde A1, A2, A3 og A4))

 

 

Det er krav til radiovakt (VHF kanal 16 og 70 og NAVTEX)  og dagbok over viktige hendelser på alle skip som IKKE er trygt fortøyd til havn.

 

Alle skip som har radioutstyr må også ha lisens/konsesjon for å eie/drive radioutstyret, (FOR 1998-12-29 nr 951).

 

 

 

Krav til utstyr: ( FOR-2014-07-01-955)

Fartsområde 1 & 2:

 

 • 1 stk godkjent VHF som kan sende og motta kanal 6, 16 og 70 (med DSC - Digital Selective Calling)

 • 1 stk godkjent friflyt nødpeilesender (EPIRB). (godkjent håndholdt VHF kan erstatte fri-flyt!)

 • 2 stk godkjente håndholdte VHF som kan sende og motta kanal 16 og minst en ekstra kanal (skip-skip)

  (FOR-2014-07-01-1019 $6).

 

Fartsområde 3 og større:

 

 • 1 stk godkjent fastmontert VHF som kan sende og motta kanal 6, 16 og 70 (med DSC - Digital Selective Calling)

 • 2 stk godkjente håndholdte VHF som kan sende og motta kanal 16 og minst en ekstra kanal (skip-skip).

  (FOR-2014-07-01-1019 $6).

 • 1 stk SART - transponder (radartransponder).

 • 1 stk EPIRB-automatisk fri-flyt (nødpeilesender).  Denne skal monteres på styrehustaket eller høyere, slik at den med størst mulig grad av   sannsynlighet vil flyte fritt opp til overflaten og sende nødalarm dersom skipet skulle synke.

 • 1 stk EPIRB-manuell bærbar friflyt nødpeilesender monteres i styrehus. Denne skal lett kunne aktiviseres og tas med til en redningsfarkost. (Kan sløyfes om fri-flyten er lett tilgjengelig uten å risikere liv og helse).

 

Alt utstyr skal være godkjent som beskrevet i skipsutstyrforskriften

(FOR 2016-08-30 nr 1042)

   (Krav til Navtex er i prinsippet unntatt for fartøyer under 50 tonn)
 

bottom of page