top of page

Nye arbeidsmiljøforskrifter trådte i kraft fra 1. januar 2013. Antall forskrifter er redusert fra 47 til 6.

De nye arbeidsmiljøforskriftene som trådte i kraft 1. januar 2013 gir en bedre oversikt over regelverket, og et godt grunnlag for å jobbe forebyggende for et godt og sikkert arbeidsmiljø.

 

47 forskrifter er nå blitt erstattet med seks nye arbeidsmiljøforskrifter. Strukturen på arbeidsmiljøregelverket er ny og utviklet i samarbeid med arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene i arbeidslivet.

 

Arbeidsmiljøforskriftene er forskrifter med virksomheten i sentrum. Forskriftene fokuserer ikke lenger på enkelte arbeidsoperasjoner med tematiske forskrifter. De nye forskriftene er nå et arbeidsredskap for virksomheter med tanke på det helhetlige systematiske arbeidsmiljøarbeidet i virksomheten.

 

Arbeidsmiljøforskriftene skal gjøre det enklere for arbeidsgiver og arbeidstaker å sette seg inn i regelverket. Dette var også en klar forutsetning for partene i arbeidslivet ved utarbeidelsen.

 

Regeverkspakken kan bestilles hos Gyldendal

bottom of page