top of page

JAS 11.02.2018 13:00

Vi søker skipsingeniører/Ingeniørbedrifter langs hele kysten!

Vi søker underleverandører langs hele kysten, og spesielt for områdene nord for Rørvik og sør for Molde!

Technimar AS er et lite firma i sterk vekst lokalisert i Rissa i Sør-Trøndelag. Våre kunder er i hovedsak innen havbruksnæringen, fiske/fangstflåten og skipsbyggingsindustrien i Midt-Norge, og ønsker å styrke vår posisjon. Vi utfører kontroll og godkjenning av alle typer av løfte- og losseutstyr på land og på skip, samt kontroll og godkjenning av fiske- og lastefartøyer, samt lasteskip med Loa mindre en 15 meter. (les mer under "om oss" og "våre tjenester").

 

Vi  søker en allsidig selvengasjerende person/bedrift med erfaring innen marin teknikk; Herunder kontroll av tegninger, beregninger og periodisk- og fullstendig kontroll av fartøyer inntil Loa 15m.

 

 • Den ideelle kandidaten har minst 3 års erfaring fra overnevnte område 

 • Innehar A/B-manns (evt A-1/B-1) godkjenning fra Sjøfartsdirektoratet eller tilsvarende (sakkyndig person innen kran/løft). 

 • Erfaring fra bygging/konstruksjon av fartøyer er et pluss.

 • Skipshydrostatikk og forståelse er et avgjørende nøkkelord.

 • Lover, forskrifter og standarder må ikke virke avskrekkende.

 • Av dataverktøy bruker vi MS Office, Hypet-lastekalkulator og AutoCAD. Erfaring fra disse eller lignende verktøyer er ønskelig.

 

Egenskaper:

 • Selvgående, Initiativrik og vilje til å ta tak i uløste problemer raskt.

 • Nysgjerrig og lærevillig i forhold til nye arbeidsoppgaver.

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

 • Evne til å omsette teori til praktiske løsninger.

 • God norsk og engelsk fremstillingsevne.

 • Noe reising må påregnes.

 

 

Søknad med CV sendes til post@Technimar.no

Spørsmål rundt stillingen kan stilles til Arve Sporstøl på tlf 73 85 17 00

 

 

bottom of page