top of page

Fiske og fangstfartøy

Technimar er godkjent kontrollforetak av Sjøfartdirektoratet. Vi utfører kontroll og utstedelse av fartøyinstruks:

  • Førstegangskontroll

  • Periodisk kontroll 

  • Fullstendig kontroll 

  • Sertifikat for oljevern

  • Godkjenning av fartøydokumentasjon

 

Sjøfartsdirektoratet fastsatte den 22. november 2013 et nytt regelverk for fiskefartøyer under 15 meter største lengde. Det nye regelverket er i stor grad en videreføring av eksisterende regelver, men medfører også enkelte nye krav.

Her finner du informasjon om de viktigste endringene og hva dette innebærer for deg og ditt fartøy.

Kontrollordningen for fiskefartøy mellom 10,67 og 15 meter trådte i kraft den 1. januar 2001. Technimar AS har vært godkjent kontrollforetak av Sjøfartsdirektoratet siden 2002. Vi har utført kontroll av mer en 1000 fartøyer, og er dermed blant de mest erfarne kontrollforetak i landet.

Utover kontroll av fartøyet tilbyr vi også tjenester som:

Datoer for fartøyinstruks

Førstegangskontroll hos godkjent foretak

 

Det nye regelverket innebærer at alle fiskefartøyer med største lengde 8 til 10,67meter nå må gjennom en førstegangskontroll hos et av Sjøfartsdirektoratets godkjente foretak. Tidligere har det ikke vært krav om slik kontroll av fartøy med største lengde mindre enn 10,67meter.

Kontrollen skal sikre at fartøyene tilfredstiller sikkerhetskrav når det gjelder både konstruksjon og utstyr, og vil skje i henhold til fastastte sjekklister utviklet av Sjøfartsdirektoratet.

 

Kontroll av fartøy med største lengde fra 8 til 9 meter

Etter fullført førstegangskontroll hos godkjente foretak vil det utstedes en fartøysinstruks for det enkelte fartøy. Fartøysinstruksen har ingen utløpsdato, men for at denne skal være gyldig, må periodiske egenkontroller gjennomføres av fartøyeier. Egenkontrollene skal gjennomføres hver 30.måned i samsvar med fastastt sjekkliste utviklet av Sjøfartsdirektoratet (Skjema nr. KS-0317B), og skal innrapporteres til Sjøfartsdirektoratet.

 

Dersom fartøyet endres eller bygges om, blir fartøysinstruksen ugyldig og det må gjennomføres ny kontroll hos et godkjent foretak.

 

Kontroll av fartøy med største lengde fra 9 til 10,67 meter

Etter fullført førstegangskontroll hos godkjent foretak vil det utstedes en fartøysinstruks for det enkelte fartøy. Fartøysinstruksen har en gyldighet på 5 år, inntil neste periodiske kontroll hos godkjent foretak, forutsatt at mellomliggende EGENKONTROLL er utført av fartøyeier.

Egenkontrollene skal gjennomføres innenfor en periode på 30 måneder etter siste kontroll av godkjent foretak, og kan finne sted inntil seks måneder for eller etter denne dato. Egenkontrollen skal gjennomføres i samsvar med fastastt sjekkliste utviklet av Sjøfartsdirektoratet (Skjema nr. KS-0317B), og skal innrapporteres til Sjøfartsdirektoratet.

 

Dersom fartøyet endres eller bygges om, blir fartøysinstruksen ugyldig og det må gjennomføres ny kontroll hos et godkjent foretak.

 

Kontroll av fartøy med største lengde fra 10,67 til 15 meter

Det vil ikke bli noen nye krav til kontroll av fartøy med største lengde fra 10,67 til 15 meter.

Etter fullført førstegangskontroll hos godkjent foretak vil det utstedes en fartøysinstruks for det enkelte fartøy. Fartøysinstruksen har en gyldighet på 30 måneder, inntil neste periodiske kontroll hos godkjent foretak.

 

Dersom fartøyet endres eller bygges om, blir fartøysinstruksen ugyldig og det må gjennomføres ny kontroll hos et godkjent foretak.

bottom of page