top of page

Stabilitetsberegninger eldre båter:

Som kjent skal arbeids- og servicefartøy i nærmeste fremtid, legges under Sjøfartsdirektoratets Regelverk. Dette innebærer at alle fartøy skal ha godkjente stabilitetsberegninger om bord. De fleste av de litt eldre fartøyene som vi har hatt befatning med, har eller har hatt slike beregninger. Det vil si at disse fartøyene ligger i vår database og at de forholdsvis enkelt ligger klare for justering.

 

Noen av disse båtene har nå en slik alder at de er tatt ut av tjeneste, mens andre fortsatt går under ny navn og er eid av andre firmaer. Vi kjenner derfor ikke den nåværende eierne av disse båtene. Vi har lister over fartøyer som sannsynligvis vil være modne for oppdatering av stabilitet. I listene har fartøyene opprinnelig navn, eier, dimensjon og årstall for utført Krengeprøve/stab. beregninger. Hvis noen lurer på om akkurat deres båt har vært gjennstand for beregninger av oss, ta kontakt så skal vi se om vi kan fremskaffe beregninger og evt. foreta evt. justeringer.

bottom of page