top of page

Guides, Tips & downloads:

Aktuelle PDF'er:

Her finner man noen aktuelle nedlastninger som alle skipsbyggere/verksteder og skipsførere bør ha liggende
 

STÅLTAU KLEMMER:

Vanlige U-shape ståltau klemmer er ikke lovlig ved bruk av løfteutstyr. Vi anbefaler "Iron-Grip" som leveres av bla TESS.

 

Til høyre kan man se en liten guide hvordan disse skal monteres.

Aktuelle videoer:

 

Vi har samlet et lite knippe filmer som setter sikkerhet på arbeidsplassen i fokus.

 

To filmer beskriver meget godt hvorfor det er så viktig å kjenne stabiliteten til fartøyet. I denne forbindelse gjør vi oppmerksomme på at en kontrollør godkjent av sjøfartsdirektoratet (Type-A/B) tar hensyn til skipets stabilitet under krankontrollen. Det gjør NØDVENDIGVIS IKKE en kontrollør som kun har erfaring fra landbaserte kraner. Det er alltid eiers ANSVAR å sørge for at kontrolløren har de nødvendige godkjenninger.

 

Det er DIN arbeidsplass og DINE kollegaers sikkerhet det gjelder!

 

TA ANSVAR!

Aktuelle lover for Lastefartøy 8-15m

 

Hei! Som dere kanskje vet, har Sjøfartsdirektoratet vektlagt krav om sikkerhetsstyringssystem ombord på alle fartøy. Mangel gir et "C pålegg" med mulighet for en "midlertidig fartøyinstruks" på varighet 2 mnd. Her er en link til et enkelt og godt system som dere kan bruke til dette arbeidet, så slipper dere å få denne mangelen ved neste kontroll :) https://www.sdir.no/risikovurdering/

"Forenklet regelverk" For eldre lasteskip som kommer inn under kontrollordningen (oppdretts- og servicefartøy) (kjølstrukket før 01.01.2015

Aktuelle lover for fiske- og fangstfartøy 8-15m

  • Kommer....

Felles for alle yrkesfartøyer under LOA 15m

Nordisk Båt Standard legges til grunn til de nye forskriftene for alle yrkesfartøy under 15 meter

Tegninsliste for lasteskip med Loa under 15m. Nye og eksisterende skip.

Skipets Stabilitet

En film som forklarer hvorfor det er viktig å kjenne skipets stabilitet.

Stabilitets video

En fin video som forklarer  hvordan de enkleste prinsippene for stabilitet ombord på skip fungerer.

Trygt Hjem

Filmen er en oppfordring om å tenke sikkerhet i forkant for å unngå ulykker.

Kjettingtalje

Vet du hvordan en kjettingtalje egentlig virker? Alle typer taljer skal ha årlig sakkyndig kontroll.

Den Norske Los:

Farvannsbeskrivelsen Den norske los er et oppslagsverk og et viktig hjelpemiddel både før, under og etter seilasen. Bøkene gir informasjon ut over det kartet kan gi. Den norske los produseres av Kartverkets sjødivisjon.

Den-norske-los-3-pa-brua.jpg
bottom of page