Technimar er godkjent kontrollforetak av Sjøfartsdirektoratet. Vi utfører kontroll og utstedelse av fartøyinstruks:

 • Førstegangskontroll

 • Periodisk kontroll (hvert 2.5 år)

 • Fullstendig kontroll (hvert 5 år)

 • Sertifikat for oljevern

 • Godkjenning av fartøydokumentasjon

 

Lasteskip

Fartøyskontroll: Oppdrett/Lastebåter Loa > 15m

Alle lastefartøyer (herunder oppdrettsfartøy og andre arbeidsbåter) under 15m skal (fom 1.1 2015) fremstilles for førstegangskontroll, periodiskkontroll hver 2.5 år og fullstendig kontroll hvert 5. år. Kontrollen gjennomføres i henhold til kontrollskjema KS-0841 fastsatt av Sjøfartsdirektoratet. Etter egenkontroll skal reder/fører fylle ut skjema KS-0843, "Reders og førers egenmelding". Mange redere/førere ønsker at vi utfører også denne egenkontrollen, men det kan uansett være lurt å bruke kontrollskjemaet som en forberedelse, for å unngå overraskelser og for å spare tid under selve kontrollen. Gjeldende forskrifter kan leses her.

 

Kontrollordningen for lastefartøy med Loa under 15 meter trådte i kraft den 1. januar 2015. Vi gjør oppmerksom på at fartøyer kontrahert FØR 1.1.2015 SKAL inneha fartøysinstruks innen 31.01.2017, mens fartøy kontrahert ETTER 1.1.2015 innen fartøy blir overlevert fra verft.

 

 

FARTØY MED KYSTNÆR OLJEVERNBEREDSKAP:

Dersom fartøyet er utrustet for oljevernberedskap, skal kontroll av denne delen av fartøyet kontrolleres av godkjent kontrollforetak.  Denne kontrollen skal utføres samtidig med den øvrige fartøyskontrollen og i henhold til "Forskrift 8.2.2011 om bruk av fartøy i oljevern":  Kontrollen skal utføres hos den instans der øvrig besiktigelse for sertifikat eller fartøysinstruks skjer. For øvrige fartøy (som arbeidsfartøyer for oppdrettsnæringa), skal besiktigelsen skje hos godkjent foretak. All besiktigelse og kontroll skal utføres slik det fremgår av kontrollskjema KS-0328 (jfr §14 i "Forskrift om bruk av fartøy i oljevern") .

 

 

Utover kontroll av fartøyet tilbyr vi også tjenester som:

 • Oppmåling av skrog vha. laserutstyr

 • Stabilitetsberegninger og krengeprøver

 • Godkjenning av Stabilitet og tegninger

 • Tegninger i henhold til tegningsliste

 • Ny-/Resertifisering av kran og annet løfteutstyr uansett størrelse

 • Behjelpelig ved sertifisering av kystnær oljevernberedskap.

 • Behjelpelig med ved kontrahering, ombygging.

 • Beskitigelse ved kjøp/salg av fartøyer.

 • Behjelpelig ved driftsendringer

 • Behjelpelig med utarbeidelse av sikkerhets/kvalitetssystemer som er satsingsområdet til Sjøfartsdirektoratet i 2018.

 • Tykkelsesmåling med ultralyd

Kranberegning skip
Adresser

Post og Besøksadresse:

 

TECHNIMAR AS

Skippergata 7

7042 Trondheim, Norway

Følg Oss

Følg Technimar på sosiale medier:

 • Facebook Social Icon
Informasjonskapsler

 

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å øke brukervennligheten i samsvar med Lov om elektronisk kommunikasjon. Ved at du fortsetter å bruke Technimar.no, forutsetter vi at du samtykker til dette.

 • Linkedin Sosiale Ikon
Kontakt

73 85 17 00

post@technimar.no

Godkjent av Sjøfartsdirektoratet som Godkjent Kontrollforetak og av Norsk Sertifisering AS som sakkyndig bedrift. Godkjent av DSB som registrert elektroforetak.

Medlem av KranTeknisk Forening og Maritimt forum.

© 2014-2020 Webdesign by Technimar.no